Lớp bồi dưỡng hướng dẫn viên thể dục thẩm mỹ toàn quốc - Chuyên đề Rumba Dance năm 2016

Thời gian: Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 07 năm 2016. Địa điểm: Phòng Gym Center - Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Phường Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh. Thời hạn đăng ký tham dự: trước ngày 02/07/2016.
Lớp bồi dưỡng hướng dẫn viên thể dục thẩm mỹ toàn quốc - Chuyên đề Rumba Dance năm 2016   

Nguồn tin: Liên đoàn Thể dục Việt Nam