Công văn về việc mở lớp đào tạo huấn luyện bài quy định Syllabus - Khiêu vũ thể thao năm 2018

Công văn số: 01/LĐTDVN-VP về việc mở lớp đào tạo huấn luyện bài quy định Syllabus - Khiêu vũ thể thao năm 2018 của Liên Đoàn Thể dục Việt Nam    

Nguồn tin: Liên đoàn Thể dục Việt Nam