Công văn số 58/LĐTDVN-VP về việc Tập huấn công tác trọng tài Khiêu vũ Thể thao năm 2018.

Thời gian: Ngày 2 và 3 tháng 8 năm 2018. Địa điểm: Nhà thi đấu trường Đại học Hàng Hải - Hải Phòng.
Công văn số 58/LĐTDVN-VP về việc Tập huấn công tác trọng tài Khiêu vũ Thể thao năm 2018.
      
 

Nguồn tin: Liên đoàn Thể dục Việt Nam