Công văn số 53/LĐTDVN-VP về việc thay đổi thời gian họp trưởng đoàn và địa điểm tổ chức Cúp các CLB KVTT toàn quốc 2013

Nguồn tin: Liên Đoàn Thể dục Việt Nam