Tin nhanh kết quả của các VĐV Việt Nam thi đấu tại GOC 2009

Đây là giải đầu tiên mà đoàn Việt Nam xuất quân với lực lượng có chất lượng chuyên môn cao nhất. Có 4 cặp VĐV đại diện cho Việt Nam tham gia thi đấu ở cả 2 mảng Latin và Standard, tuy nhiên do bị chấn thương nên phút chót cặp VĐV Dương Văn Minh/Đinh Thị Khánh Chi không thể tham dự giải.
Chí Anh và Nhã Khanh chỉ tham dự ở nội dung Standard

 • GOC Adults Amateur A Latin
  Nguyen, Phan Hien - Nguyen, Kathi    VIETNAM    17/93
  Minh Duc, Ngo - Thi Van Diem, Cao     VIETNAM    18/93

 • GOC Adults Amateur A Standard
  Chi Anh, Nguyen - Nha Khanh, Nguyen    VIETNAM    72 - 79/87

 • GOC Amateur Rising Star Latin
  Nguyen, Phan Hien - Nguyen, Kathi    VIETNAM    160 - 161/299
  Minh Duc, Ngo - Thi Van Diem, Cao     VIETNAM    209 - 214/299

 • GOC Amateur Rising Star Standard
  Chi Anh, Nguyen - Nha Khanh, Nguyen    VIETNAM    257 - 269/269

 • IDSF Grand Slam Latin
  Nguyen, Phan Hien - Nguyen, Kathi    VIETNAM    254 - 256/346
  Minh Duc, Ngo - Thi Van Diem, Cao     VIETNAM    261 - 266/346

 • IDSF Grand Slam Standard
  Chi Anh, Nguyen - Nha Khanh, Nguyen    VIETNAM    277 - 283/329

Xin được chúc mừng thành tích của các VĐV.

Tác giả bài viết: Quang Hùng

Nguồn tin: Goc-Stuttgart.de