Thông báo từ Malaysia Professional Dancesport Council

Tôi rất vui mừng thông báo rằng kể từ ngày 22/04/2009, Malaysia Professional Dancesport Council (MPDC)đã chính thức được chấp nhận là Provisional Member của IDSF.
Thông báo từ Malaysia Professional Dancesport Council
Cùng với đó, tôi cũng muốn thông báo rằng IDSF đã thu hồi giấy phép thành viên MDSB kể từ ngày 05/04/2009. Thông tin chi tiết có thể xem tại trang web của MPDC: http://www.mpdc.org.my

Điều này có nghĩa là tất cả các sự kiện của IDSF tại Malaysia phải được đăng ký với MPDC. Trong lá thư này tôi cũng muốn thông báo rằng, giải Melaka Championship dự kiến được tổ chức vào ngày 14/06/2009 chưa được đăng ký tại thời điểm này.

 Cảm ơn bạn quan tâm tới những thông tin trên, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm và hỗ trợ từ phía các bạn.

Tác giả bài viết: George Tan - MPDC President