Kết quả giải Hàn Quốc mở rộng 2009

Giải KVTT Hàn Quốc mở rộng 2009 đã diễn ra vào ngày 3/5 vừa qua, đoàn Việt Nam có 2 cặp VĐV tham dự. Ở mảng Standard cặp VĐV Trần Vũ Thạch - Đinh Thị Khánh Chi xếp thứ 39/44, còn ở mảng Latin cặp VĐV Khánh Thi và bạn nhảy mới đã có thành tích khá tốt, xếp thứ 26/84. Được biết, đây là giải lần thứ 2 của Hàn Quốc trong hệ thống các giải của IDSF.
Cặp VĐV Andrea Silvestri & Martina Váradi

IDSF International Open Standard


1. Simone Segatori & Annette Sudol  Germany
2. Luca Bussoletti & Tjasa Vulic Slovenia    
3. Federico Di Toro & Genny Favero Italy
4. Salvatore Todaro & Violeta Yaneva Bulgaria    
5. Martin Dvorak & Zuzana Silhanova Czech Republic   
6. Masayuki Ishihara & Ayani Kubo Japan

39/44. Tran Vu Thach & Dinh thi Khanh Chi  Viet Nam


IDSF International Open Latin

1. Andrea Silvestri & Martina Váradi  Hungary
2. Ferdinando Iannacone & Yulia Mossikhina Italy
3. Manuel Frighetto & Karin Rooba Estonia   
4. Sergey Gusev & Anastassia Usoltseva Russia        
5. Martin Dvorak & Zuzana Silhanova Czech Republic   
6. Yumiya Kubota & Rara Kubota Japan

26/84. Phan Hien Nguyen / Kathi Nguyen Viet Nam

Nguồn tin: Spaeker.de