Thông báo thay đổi thời gian thi đấu Giải KVTT Hải Phòng mở rộng 2014

Thông báo của BTC Giải KVTT Hải Phòng mở rộng 2014 về việc thay đổi ngày thi đấu chính thức thành ngày 21 tháng 9 năm 2014.

     

Nguồn tin: Theo BTC