Thông báo số 2 về việc bổ sung nội dung thi đấu Giải KVTT Hải Dương mở rộng 2010

Thông báo số 2 của BTC Giải KVTT Hải Dương mở rộng 2010 về việc chia nhỏ nhóm tuổi thiếu nhi và thiếu niên, các nhóm tuổi và các sự kiện khác vẫn giữ nguyên như điều lệ và thông báo trước.
Thông báo số 2 về việc bổ sung nội dung thi đấu Giải KVTT Hải Dương mở rộng 2010
Nguồn tin: BTC