Kết quả thi đấu Giải Vô địch Trẻ quốc gia và Cúp KVTT mở rộng 2017

Kết quả thi đấu Giải Vô địch Trẻ quốc gia và Cúp KVTT mở rộng 2017 diễn ra từ ngày 03 và 04 tháng 06 năm 2017, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội.
 

Nguồn tin: Theo BTC