Kết quả thi đấu Giải KVTT Thanh thiếu niên Thủ đô mở rộng 2014

Tổng hợp kết quả thi đấu của Giải KVTT Thanh thiếu niên Thủ đô mở rộng 2014 diễn ra vào ngày 25 tháng 10 năm 2014, tại Cung VHTT Thanh niên Hà Nội.
Tham gia Cộng đồng Khiêu vũ Thể thao Việt Nam trên Facebook tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/dancesport.vn/

Nguồn tin: Theo BTC