Kết quả thi đấu Giải KVTT Hải Dương mở rộng 2014

Kết quả thi đấu Giải KVTT Hải Dương mở rộng năm 2014, diễn ra ngày 26 tháng 7 năm 2014 tại Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương.   

Nguồn tin: Theo BTC