Kết quả thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII và Giải KVTT mở rộng 2014

Kết quả thi đấu môn Khiêu vũ Thể thao tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII và giải mở rộng diễn ra từ ngày 13 đến 14 tháng 12 năm 2014 tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.
 

Nguồn tin: BTC Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII