Kết quả Giải Vô địch Trẻ và Cúp KVTT mở rộng 2014

Kết quả Giải Vô địch Trẻ và Cúp KVTT mở rộng 2014 diễn ra trong hai ngày thi đấu, ngày 31/5 và 1/6/2014 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Thành phố Hồ Chí Minh.
  
 

Nguồn tin: BTC