Kết quả Giải Vô địch Khiêu vũ Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2016

Kết quả và bảng điểm chi tiết các nội dung vô địch và lứa tuổi Thanh niên của Giải Vô địch Khiêu vũ Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2016.
Ảnh: Chali Tran

Cách xem điểm:
- Bấm vào "Competition Listing" để xem tổng hợp kết quả và danh sách trọng tài tham gia chấm.
- Bấm vào "Table of Results" để xem số lượng tích vào vòng trong của các trọng tài cho mỗi cặp nhảy.
- Bấm vào "Ranking Report" để xem cách sắp xếp vị trí từng cặp nhảy từ vòng loại cho đến vòng final.
- Bấm vào "Report of Final Round" để xem bảng điểm chi tiết của các trọng tài và cách tính vị trí cho từng cặp nhảy tại vòng final.
- Bấm vào "Skating Report" để xem hệ thống đã sử dụng bao nhiêu điều luật Skating của WDSF cho sự kiện thi đấu này.

Nguồn tin: Theo BTC