Kết quả Giải KVTT Thanh Hóa mở rộng 2014

Kết quả thi đấu Giải KVTT Thanh Hóa mở rộng 2014, diễn ra ngày 02 tháng 8 năm 2014 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa.


|


   

Nguồn tin: Theo BTC