Điều lệ Cúp KVTT Hùng Vương - Phú Thọ mở rộng năm 2017

Thời gian: ngày 18 và 19 tháng 03 năm 2017. Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ, P. Thọ Sơn, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thời hạn đăng ký tham dự giải: 10/3/2017.    

Nguồn tin: Theo BTC